เยี่ยมชมโรงงาน VALOe ที่ประเทศฟินแลนด์

Posted by | No Tags | ข่าว

เย็นวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 ได้รับการตอนรับจากผู้บริหาร Mr. Hanun Savisalo, Chairman  ของ Valoe Corparation, Finland เมื่อไปถึงเมืองอย่างอบอุ่นแม้ว่าอากาศนอกโรงแรมจะหนาวเย็น และวันรุ่งขึ้น 5 พฤศจิกายน 2558 ผู้เยี่ยมชมและผู้บริหาร บริษัท วาโลอี ประเทศไทย ประกอบด้วย Col. Adulpakdee Maliphan, Mr.Narong Yaikaew, Miss Chavaporn Ratthanawiset, Mr.Wichit Krueasuk และผู้บริหาร Valoe Coprpartion ประเทศฟินแลนด์ ประกอบด้วย Mr.Hannu Savisalo, Mr.Sami Lindfors, Mr.Teenu Pulkkinen, Mr.Pasi Kautonew ได้ร่วมกันวางแผนงานธุรกิจโซล่าเซลล์ที่จะดำเนินการในประเทศไทยและในกลุ่มของ AEC และ ยุโรปอย่างเป็นระบบในมุมมองเชิงนโยบายและรายละเอียดขั้นตอนในการขยายฐานการตลาดในธุรกิจอนาคต


No Comments

Comments are closed.