ประสบการณ์การติดตั้ง งานก่อสร้างพลังงานทด ระบบพลังงานลม (wind turbine system) กังหันลม หัวไทร ปากพนัง ระโนด 20ต้น ปี 2558-2559

Posted by | No Tags | News

ประสบการณ์การติดตั้ง งานก่อสร้างพลังงานทด ระบบพลังงานลม (wind turbine system) ที่ กังหันลม หัวไทร ปากพนัง ระโนด 20ต้น ปี 2558-2559

 


No Comments

Comments are closed.